2019-07-06 12:00Pressmeddelande

Kristdemokraternas Talesperson i funktionshinderfrågor: Det behövs högre vite om inte kommunerna bygger LSS-hem!

Pia Steensland (KD)Pia Steensland (KD)

I en intervju med initiativtagarna till cykelkampanjen Funktionshinderbanan menar Kristdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor, Pia Steensland, att vitet till kommuner som inte i tid kan erbjuda personer med funktionsnedsättning ett särskilt boende borde höjas.

Brist på LSS-bostäder
I mer än hälften av landets kommuner finns det brist på LSS-bostäder enligt Boverket. Bristen leder till att många personer med funktionsnedsättning får vänta väldigt länge på en lägenhet. Om en kommunen inte kan erbjuda en LSS-bostad till någon som har rätt till det inom skälig tid så kan kommunen bli ålagd att betala ett vite i böter. Flera kommuner budgeterar för viten eftersom de vet att de har för få LSS-bostäder att erbjuda. Kristdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor, Pia Steensland, menar att vitet borde höjas.

Bredare utbud av bostäder
”Vitesbeloppet är på tok för låg. Där borde man höja nivån på det här beloppet så att det faktiskt blir kännbart om man inte följer reglerna med den här tremånadersgränsen”, säger Pia Steensland, i intervjun med Funktionshinderbanan.

Pia Steensland menar också att det saknas kunskap ute i kommunerna och att det är en enormt ojämn kunskapsnivå mellan kommunerna vad gäller bygget av LSS-bostäder.

Cyklar för fler och bättre LSS-bostäder
Under några veckors tid cyklar initiativtagaren Robin Berkhuizen för tredje året i rad på en side-by-side-cykel för fler och bättre LSS-bostäder för personer med funktionsnedsättningar tillsammans med den välkända Bo Hejlskov Elvén som också står bakom projektet. I år har turen gått från Göteborg till Almedalsveckan i Visby.

Politiker på heta pallen
Funktionshinderbanan kommer under Almedalsveckan intervjua ett flertal relevanta politiker såsom Bengt Westerberg. Socialminister Lena Hallengren, Miljöpartiets språkrör och Bostadsminister Per Bolund och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. 

För tredje året i rad cyklar initiativtagaren Robin Berkhuizen för fler och bättre LSS-hem. Cykelturen avgår från Göteborg den 17 juni och avslutas i Visby under Almedalsveckan. Längst vägen pratar vi med personer som tycker, tänker och bestämmer i frågan om fler och bättre LSS-bostäder för personer med särskilda behov. Mötena filmas och blir till avsnitt som delas i sociala medier.Om Funktionshinderbanan

För tredje året i rad cyklar initiativtagaren Robin Berkhuizen för fler och bättre LSS-hem. Cykelturen avgår från Göteborg den 17 juni och avslutas i Visby under Almedalsveckan. Längst vägen pratar vi med personer som tycker, tänker och bestämmer i frågan om fler och bättre LSS-bostäder för personer med särskilda behov. Mötena blir till avsnitt som delas i sociala medier.

Kontaktpersoner

Robin Berkhuizen
Cyklist & Initiativtagare & VD Emrahus
Robin Berkhuizen
Mikaela Bjarve
Kommunikatör Funktionshinderbanan
Mikaela Bjarve
Linda Rosdahl
Projektledare & Kommunikation, Funktionshinderbanan
Linda Rosdahl

Relaterade nyheter