2021-08-17 05:00Pressmeddelande

Klassrum inte länge kaotiskt – experter ligger bakom total makeover

Bo Hejlskov Elvén och Robin Berkhuizen.Bo Hejlskov Elvén och Robin Berkhuizen.

Varmt, plottrigt och högljutt, så beskriver eleverna på grundsärskolan sitt gamla klassrum. Under sommaren har initiativet Funktionshinderbanan svept in på Linåkerskolan i Svalöv tillsammans med psykologer, färg- ljud- och ljusexperter för att skapa elevernas bästa klassrum. Och efter en lång sommar av renovering står det nya klassrummet nu klart. Så när grundsärskoleeleverna kommer på onsdag kliver de in i en helt ny värld – mer anpassad efter deras behov.

I fokus står begreppet kognitiv tillgänglighet. Om ett klassrum exempelvis är varmt, plottrigt och högljutt så blir det väldigt svårt att koncentrera sig, eller förstå som omgivning och känna sig trygg. Psykolog Bo Hejlskov Elvén, en av personerna bakom Funktionshinderbanan förklarar:

- Det är som att jag skulle försöka läsa en bok på ett disco med hög musik och blinkande ljus. Det funkar inte. Är man känslig för intryck så behöver man en lugnare omgivning. Och man kan behöva stöd att förstå och orientera sig. I skolan är detta extra viktigt. Och i en grundsärskoleklass är det helt avgörande, säger Bo.

Idén att renovera grundsärskolans klassrum på Linåkerskolan i Svalöv utifrån elevernas behov föddes för mer än 2 år sedan när Robin Berkhuizen, initiativtagaren till Funktionshinderbanan, var inbjuden för att ge tips om kognitiv tillgänglighet. Tidigare har Funktionhinderbanan arbetat för fler och mer kognitivt tillgängliga LSS-bostäder för personer med funktionsnedsättningar.

När Robin såg hur klassrummet på Linåkerskolan såg ut, lovade han nästan på stående fot att hjälpa till.

- Det gick ju inte. Klassrummet låg bredvid ett högljutt musikrum. Det var jättevarmt från solen som stod på. Det var ljudlig ventilation. Plottriga rum utan förvaring. Det var många saker som inte fungerade. Pedagogerna var fantastiska och eleverna förtjänade bättre, säger Robin.

Under sommaren har klassrummet fått flytta till en ny lugnare del av skolan, bakom biblioteket. Två rum har slagits ihop för större plats. En egen ingång, kapprum och förråd har byggts till. Nya tystare golv har lagts in, väggar har målats i harmoniska färger. Dynamiskt ljus, s.k. Human Centric Lighting, har installerats så att ljuset följer elevernas biologiska dygnsrytm. Rummet har ljudsanerats och fått helt nya möbler. Allt har möjliggjort av att Funktionshinderbanan lyckats få in ett femtontal sponsorer med forskningsfokus och expertiskunskap inom sina områden som ställt upp med både tid, material och utrustning.

Funktionshinderbanan har låtit ett filmteam följa processen och intervjua alla experter. Det har resulterat i en filmserie i sex delar: ”Mitt bästa klassrum”. Första avsnittet har premiär i sociala medier den 15 september. Förhoppningen är att sprida kunskap om hur man kan göra klassrum mer kognitiv tillgängliga – för alla elever.


Om Funktionshinderbanan

Vi brinner för kognitiv tillgänglighet och snälla miljöer. De flesta vet vad fysisk tillgänglighet är, men få har kunskap om kognitiv tillgänglighet. Vi vill öka kunskapen om detta bland kommuner, företag och hos gemene man! 2017, 2018 och 2019 cyklade vi en massa mil och pratade LSS-bostäder. Samtalen från tidigare år har blivit både film och podd. Pandemin har tyvärr satt stop för cyklandet 2020 och i år, 2021, kommer vi att jobba med ett projekt närmare hemmaplan.

Kontaktpersoner

Robin Berkhuizen
Cyklist & Initiativtagare & VD Emrahus
Robin Berkhuizen
Mikaela Bjarve
Kommunikatör Funktionshinderbanan
Mikaela Bjarve
Linda Rosdahl
Projektledare & Kommunikation, Funktionshinderbanan
Linda Rosdahl