2018-06-08 09:00Pressmeddelande

Funktivist. Årets nyord?

null

Funktivist är ett ord för de eldsjälar som varje dag arbetar för likabehandling av personer med fysiska och mentala funktionsnedsättningar. Funktionshinderbanan hoppas med det nya ordet ge legitimitet till alla FUNKTIVISTer som i stort och litet arbetar för ett mer jämställt samhälle där alla, oavsett fysiska och mentala förutsättningar, ges samma möjligheter.

VAD ÄR EN FUNKTIVIST?

En Funktivist är ”en person som arbetar för likabehandling av personer med fysiska och mentala funktionsnedsättningar”.

Funktionshinderbanan cyklar varje år för fler och bättre LSS-bostäder och intervjuar då eldsjälar som engagerar sig i just LSS-boendefrågor. Robin Berkhuizen, initiativtagare till Funktionhinderbanan, menar att det saknas ett rättvisande ord för dessa engagerade människor, oavsett om det handlar om LSS-boendefrågan eller andra funktionsrättsfrågor.

- Engagemanget bland människor som arbetar inom Funkisrörelsen är enormt och helt avgörande för att rättigheterna för personer med funktionedsättningar ska tillgodoses. Utan dessa fantastiska Funktivister stannar funktionsrättsrörelsen, säger Robin Berkhuizen.

VARFÖR FUNKTIVIST?

Robin Berkhuizen menar att genom att sätta ord på engagemang ges frågan legitimitet.

- Vill exempelvis en politiker benämna sig som Funktivist så borde det även komma med ansvar och skyldigheter, säger Robin Berkhuizen.

VEM ÄR FUNKTIVIST?

En Funktivist kan vara en person med funktionsnedsättning som säger ifrån när hon inte får samma möjlighet till fritidssysselsättning som andra i samma ålder. Men det kan även vara en förälder som kontaktar kommunen när sonen med utvecklingsstörning inte får samma förutsättningar i sin bostad som andra i samma ålder.

Det är även alla de som uppmuntrar och hejar på alla de eldsjälar som aktivt jobbar, i stort och smått efter egna förutsättningar, för att de med funktionsnedsättningar ska ges samma förutsättningar att leva självständiga liv som de utan funktionsnedsättningar.

HUR BLIR MAN FUNKTIVIST?

Man agerar, genomför, stöttar, uppmuntrar och stödjer små handlingar och stora initiativ som syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar jämlika förutsättningar i samhället. Man kan tagga Funktivister i sin omgivning för att hålla begreppet levande. Fråga politiker om de är Funktivister. Gå med i några av de organisationer som jobbar för personer med funktionsnedsättningar.

Funktionshinderbanan har även tagit fram en ”Jag är Funktivist”-banner som man kan använda på sin profilbild på Facebook: https://profile.actionsprout.com/o/B198BE

För andra året i rad cyklar initiativtagaren Robin Berkhuizen 80 mil för fler och bättre LSS-hem. Cykelturen avgår från Stortorget i Gävle den 10 september och avslutas 29 september i Göteborg. Längst vägen intervjuas personer som tycker, tänker och bestämmer i frågan om fler och bättre LSS-bostäder för personer med särskilda behov. Intervjuerna blir till 10 videoavsnitt som kan ses i sociala medier. Se förra årets avsnitt här.Om Funktionshinderbanan

För andra året i rad cyklar initiativtagaren Robin Berkhuizen 80 mil för fler och bättre LSS-hem. Cykelturen avgår från Stortorget i Gävle den 10 september och avslutas 29 september i Göteborg. Längst vägen intervjuas personer som tycker, tänker och bestämmer i frågan om fler och bättre LSS-bostäder för personer med särskilda behov. Intervjuerna blir till en poddcast.

Kontaktpersoner

Robin Berkhuizen
Cyklist & Initiativtagare & VD Emrahus
Robin Berkhuizen
Mikaela Bjarve
Kommunikatör Funktionshinderbanan
Mikaela Bjarve
Linda Rosdahl
Projektledare & Kommunikation, Funktionshinderbanan
Linda Rosdahl